PCP – Personcentreret planlægning

Projektet STYR LIVET har til formål at indføre og udbrede personcentrerede værktøjer, som kan hjælpe mennesker med sindslidelser til at få det bedre og få STYR på LIVET.

Som en del af projektet udvikler vi kurser, temadage og personlige forløb om personcentreret planlægning, PCP. Målgruppen er mennesker med sindslidelser, som ønsker forandring i deres liv ud fra deres egne præmisser, ønsker, drømme og håb.

En anden målgruppe er professionelle, der savner redskaber til at understøtte den enkeltes recoveryproces og opblomstring.

Vi er desuden ved at udvikle/VI HAR? desuden udviklet en brugerstyret virksomhed, som skal sælge bøger, kurser og temadage om personcentreret planlægning.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til
kursusleder Johanna Soini/ tlf. 45976080
Eller læs mere på www.styrlivet.dk