Fællesundervisning

Når vi skal lære nyt på Slotsvænget, foregår det som regel fælles for beboere, brugere og medarbejdere.

Det skyldes vores grundlæggende perspektiv om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer ikke er anderledes end andre mennesker. Beboere og brugere har i lige så høj grad som medarbejdere brug for at lære om recovery og redskaber, der kan være hjælpsomme i recoveryprocesser.

Vi oplever, at vi ændrer vores roller og syn på hinanden, når vi lærer sammen. Vi vænner os til at være nysgerrige og undersøgende sammen, frem for at medarbejderne får rollen som eksperterne, der lærer at ‘bruge værktøjer på beboerne’. Vi får øje på nye kompetencer hos hinanden.

Fællesundervisning foregår typisk med et internt eller eksternt oplæg kombineret med gruppearbejde og/eller debat. Temaer til fællesundervisning kan opstå på baggrund af ny viden inden for det psykiatriske eller socialpsykiatriske felt. Men ideer kan også opstå, fordi medarbejdere eller beboere efterspørger konkret viden.