Samværs- og aktivitetsstedet Hjorten

SA Hjorten er et aktivitetstilbud i henhold til Servicelovens § 104

Der er indenfor SA Hjortens fysiske rammer fokus på at skabe et fællesskab, hvor borgeren kan udfolde sig sammen med andre i lystbetonede aktiviteter, træne i dagligdagsfunktioner, opbygge netværk samt modtage aktiverende og omsorgsfuld støtte. Der lægges vægt på at skabe en vifte af tilbud, der kan udvikle sig i takt med borgernes behov, i sammenhæng med andre ydelser og med udviklingen i det omgivne samfund.

Stedet er normeret til 36 brugere og målgruppen er borgere med en psykisk sygdom/sårbarhed, der medfører kontakt- og funktionsvanskeligheder. Alder er ved visitation mellem 18-50 år.

SA Hjorten er ikke et tilbud til personer med stærkt udadreagerende, voldelig eller destruktiv adfærd, samt for hvem stof- eller alkoholmisbrug er det primære problem.

I denne grønne menu i højre side finder du info om de specifikke tilbud og aktiviteter, der er i Hjortens regi.