Tilkøbsordning til beboerferie

Ny mulighed for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse på ferie

Med en ny lov pr. 1. januar 2018 har beboere på botilbud nu mulighed for at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse på ferie udover den ferie, som føl-ger af kommunens nuværende serviceniveau, hvor beboerne i botilbud kan få til ledsagelse under endagsture og under ferie i Danmark og udlandet i op til 7 døgn om året.

Borgeren har derfor fortsat ret til ferie, som er indeholdt i taksten og som er udgiftsneutral for beboerne.

Mulighed for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse gælder kun ferie og ikke til endagsudflugter eller cafébesøg. En ferie skal indeholde mindst én overnatning og kan være her i landet eller i udlandet.

Det op til botilbuddet at beslutte, hvor meget ferie der kan tilkøbes, ud fra hvad det er personalemæssigt forsvarligt. I de situationer, hvor der er beboere tilbage, skal bostedet tage hensyn til de resterende beboere, når tilkøb til ferien skal planlægges, så dagligdagen kan fungere fagligt for-svarligt.

I tilkøbsordningen skal borgeren både dække udgifter til ledsagerens løn og dennes rejseudgifter (kost, logi, transport, entrebilletter m.v.). Dertil kommer rejseudgifter for borgeren selv.

Det fremgår af vejledningen til loven, at beboerne udover de direkte om-kostninger også skal dække de indirekte omkostninger ved rejsen. Herud-over fremgår det, at der skal udarbejdes et særskilt regnskab uafhængig af bostedets daglige drift, da det skal være omkostningsneutralt for bo-stedet. Det betyder, at bostedet skal opgøre udgifterne særskilt.

Hvis fx flere borgere tager afsted med det faste personale, og der ikke er behov for vikardækning til de resterende borgere, skal beboerne betale de udgifter, der er udover den almindelige løn. Det kan fx være diverse tillæg til medarbejderne.

Herudover fremgår det, at væsentlige besparelser for botilbuddet som fx personaleressourcer og kost i ferieperioden skal modregnes i borgerens omkostninger til ferie.

Med venlig hilsen
Centerchef Lone Nygaard Jensen
Center for Social Indsats

Corona-virus – sådan påvirker det dig som bruger af Slotsvængets tilbud

Scroll til toppen

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk