Visitation

Den formelle visitation til Flyverteamet foretages af den kommunale sagsbehandler. I Lyngby-Taarbæk Kommune vil det være en rådgiver i Voksenafdelingen i Center for Social Indsats. Reelt vil visitationen dog ske i et samarbejde mellem projektteamet, borgeren og Voksenafdelingen.

Når en borger viser interesse, afholder Flyverteamet en ansættelsessamtale med personen, hvor det vurderes gensidigt om det er aktuelt at søge om at få en plads.

Når borgere starter som medarbejdere i Flyverteamet, ansættes de med en måneds prøvetid, så projektteamet og den ansatte i fællesskab kan afklare, om den ansatte kan have gavn af projektet og kan fungere i teamet.