Organisationsstruktur

Projektbaseret netværksorganisation

Slotsvænget er en projektbaseret netværksorganisation. Alle medarbejdere arbejder i projekter, så organisationen bliver som et netværk, hvor medarbejderne har forskellige relationer på tværs og indgår i forskellige sammenhænge.

Projekter kan være mindre tidsafgrænsede opgaver, der skal løses nu og her, men også de større ydelsesområder, som løber over mange år. Ved at anskue arbejdet som projekter, synliggøres det, at medarbejderne kan – og også opfordres til at – fordele deres arbejde på forskellige projekter. De kan således skifte mellem projekterne og fordele deres tid individuelt. Medarbejdere engagerer sig efter interesse og kompetencer, ligesom de er med til at definere, udvikle og styre de forskellige projekter, de er en del af.

Denne struktur sætter brugeren i centrum frem for organisationen. Brugerne får mulighed for at have relationer til medarbejdere efter ønsker, som fx kan baseres på interesser, kompetencer eller god kemi. Brugerne kan have relationer til en bred gruppe af medarbejdere, som danner den enkeltes brugers relationscirkel, og denne er selv med til at definere, hvilken rolle de forskellige medarbejdere skal have.

Når en beboer fx flytter fra Slotsvænget og enten får en støttepakke eller bostøtte efter § 85, kan de samme medarbejdere fortsætte relationsarbejdet. Og hvis en borger henvender sig i akuttilbuddet og siden bliver visiteret til et af Slotsvængets øvrige tilbud, er der mulighed for, at den eller de medarbejdere, der indledte processen, kan fortsætte med at give støtte til den aktuelle borger.

Ikke bare én model

Med projektbaseret netværksarbejde får medarbejderne mulighed for at tage ansvar for og engagere sig i deres arbejde på helt nye måder. Det giver gode muligheder for samspil, at medarbejderne færdes på tværs af organisationen. I det daglige kan ideer om projekter på tværs og måder at bruge hinandens kompetencer nemt udvikles. Det kan være med til at løse problemer, hvad enten de er faglige eller organisatoriske. Alt dette betyder, at den enkelte har stor indflydelse på såvel sin hverdag som på Slotsvængets overordnede udvikling.

Med netværksorganisationen inviteres medarbejderne altså til aktivt at vise og byde ind med deres personlige sider – fra fritidsinteresser over særlige evner og kompetencer til vidensområder. I en organisation, der har som formål at hjælpe mennesker med at blomstre op, er det oplagt, at medarbejdernes menneskelige sider, interesser og evner kan være med til at virkeliggøre visionen.

Beboere og brugere har ikke behov for én standardiseret model, men for en mangfoldighed af tilbud og muligheder, der kan bringe deres egen menneskelighed, nysgerrighed og meningsdannelse i spil.

Hvad medarbejderne drømmer om, hvordan de skaber mening i deres eget liv, og hvordan de selv håndterer vanskelige situationer er eksempler på områder, hvor medarbejderne, hvis de vil, kan inspirere brugerne og menneskeliggøre det professionelle tilbud. Vel at mærke uden at medarbejderne gør sig til eksperter i andres liv. Vi tror også på, at alt dette forhøjer arbejdsglæden og gavner fællesskabet i huset.

Kerneprojekter og på tværs

Overordnet set har Slotsvænget nogle kerneprojekter, hvor de fleste medarbejdere lægger det meste af deres arbejdstid. Det drejer sig om bodelen, bostøtte, støttepakke, flyverteam, akuttilbud, cafe og Åhuset.

Desuden har vi en række tværgående projekter eller ansvarsområder. Mange af disse projekter vil blive varetaget af en enkelt eller to medarbejdere, men ligesom for de øvrige projekter kan der skiftes ud, og medarbejderne kan være engageret flere steder. De tværgående projekter og ansvarsområder er fx: Arbejdstidsplaner, relationsarbejde, handleplaner, medicin, selvhjælpsgrupper og konflikthåndtering.

Endelig er der stabsprojekter som fx administration og økonomi.

Corona-virus – sådan påvirker det dig som bruger af Slotsvængets tilbud

Scroll til toppen

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk