Konfliktråd

Slotsvængets Konfliktråd skal hjælpe med at håndtere husets konflikter på en god måde. Blandt andet er det vigtigt, at håndteringen af konflikter bidrager til, at vi forstår hinanden og finder løsninger sammen. Konfliktrådet skal på den måde understøtte et ligeværdigt perspektiv mellem medarbejdere og beboere.

Konfliktrådet har først og fremmest til opgave at tilbyde mægling i konflikter, hvor parterne ønsker det. Mæglingen skal sikre, at begge parter bliver hørt og hjælpe parterne til selv at finde en løsning på eller en forståelse af konflikten, der betyder, at de kan komme videre.

Konfliktmægling er upartisk og neutral rådgivning med respekt for alle parter. Mægling kan være en hjælp til at løse konflikter og uoverens¬stemmelser i hverdagen. Både de små, der måske virker ubetydelige for den ene part, men kan have stor betydning for den anden, og de store, der kan virke helt uoverskuelige.

Konfliktens parter bestemmer selv hvem fra Konfliktrådet, der skal mægle.

Konfliktrådet består af medarbejdere og beboere, som har gennemgået kursus i konflikthåndtering og efterfølgende kursus i mægling. Aktuelt har ingen beboere ønsket at være med i Konfliktrådet.

Konfliktrådets medlemmer er:

  • Marianne Holst
  • Kim Starup Hansen
  • Maria Jakobsen
  • Bodil Øster
  • Bettina Heldorf
  • Anne Bøgsted

Du kan læse mere om Konfliktrådet i konfliktrådets folder  eller i kommissoriet for konfliktrådet.